Białostocki Uniwersytet Dziecięcy
Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy
Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy
Bielski Uniwersytet Dziecięcy
Sokólski Uniwersytet Dziecięcy